sobota, 29 grudnia 2012

Picasso's Phone - texting cat 54

...jestem poważnie chory...
...I'm seriously ill...

czwartek, 20 grudnia 2012